Báo cáo của Chủ tịch UBND TPVL với đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết năm 2017 của Tỉnh ủy Vĩnh Long cho thấy: một vấn đề nóng trong quản lý, sử dụng đất công hiện nay là việc tồn tại 1.790 công trình vi phạm, lấn chiếm 75 ngàn m2 lòng sông, kênh, rạch, hành lang bảo vệ đường bộ, hẻm, đường công cộng, nhà ở… 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *