Thực hiện Nghị định số 80 ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, những năm qua, TP. Vĩnh Long có những việc làm cụ thể giúp đỡ, cảm hóa người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *