Tỉnh Đoàn Vĩnh Long vừa triển khai kế hoạch thực hiện đề án “Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2014-2020.Đây là hoạt động nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *