Hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TPVL đã chuẩn bị đầy đủ sản phẩm để phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên, thị trường đến thời điểm này sức mua vẫn chưa tăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *