Xác định phát triển đô thị là động lực phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời nâng cao đời sống nhân dân, thời gian qua thành phố Vĩnh Long đã tập trung đầu tư cho phát triển đô thị bằng nhiều nguồn lực khác nhau. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *