Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân, nên đến nay xã Tân Long, huyện Mang Thít, đã đạt được 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí còn lại gồm giao thông, trường học và cơ sở vật chất văn hóa trong năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *