Sáng nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho cán bộ hưu trí diện Tỉnh ủy quản lý. Ông Trần Văn Rón, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *