Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2017, những ngày qua đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tích cực thực hiện các công trình, phần việc  ý nghĩa góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới và thực hiện an sinh xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *