Ban chỉ đạo thực hiện lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Ban chỉ đạo 515) vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *