Thời gian qua, Công an các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long nói chung và Công an huyện Vũng Liêm nói riêng đã thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại các trường học và khu dân cư nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi người về những quy định này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *