Qua 40 năm phát triển, nông nghiệp Vĩnh Long đã chuyển đổi thành công từ sản xuất độc canh cây lúa sang mô hình kinh tế tổng hợp theo hướng sản xuất hàng hoá cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, phấn đấu đưa nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *