Gần 1 năm nay, ngoài mùi hôi bốc ra từ bãi rác Hòa Phú, người dân sống xung quanh khu vực bãi rác lại bị ảnh hưởng  thêm mùi hôi thối bốc ra từ cơ sở xử lý tái chế phế liệu trong khu bãi rác…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *