Với mục tiêu không để bệnh nhân phải nằm giường ghép, Sở Y tế Vĩnh Long đã triển khai chủ trương tăng thêm giường bệnh cho các bệnh viện quá tải bệnh nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *