Năm 2015, Thành phố Vĩnh Long đã đầu tư gần 60 tỉ đồng cho công tác xây dựng cơ bản của 4 xã Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa và Tân Hội để thực hiện mục tiêu  lên phường của các địa phương này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *