Năm 2014, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu thực hiện giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản đạt trên 19.300 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2013 ,  trong đó tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và nỗ lực tìm thị trường tiêu thụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *