Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2010), Huyện Uỷ Long Hồ vừa tổ chức họp mặt các đồng chí cán bộ làm công tác tuyên giáo qua các thời kỳ nhằm ôn lại truyền thống của ngành.

80 năm qua, ngành Tuyên giáo huyện Long Hồ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, góp phần cùng với cả nước làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975, thống nhất đất nước.

Từ năm 1986 đến nay, công tác Tuyên giáo của huyện đã góp phần tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định các nguyên tắc đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; tuyên truyền phát huy chủ nghĩa yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng các cấp qua các nhiệm kỳ.

Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo các cấp đã không ngừng cống hiến và trưởng thành, đáp ứng tốt nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thành tích của các thế hệ cán bộ công tác tuyên giáo được Đảng, nhà nước ghi nhận. Chỉ tính từ năm 2000 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã 02 lần được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen; 9 lần đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và nhiều bằng khen, giấy khen.

Phước Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *