Năm 2015, tỉnh Vĩnh Long có kế hoạch hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên 4.300 căn nhà tình nghĩa cho người có công gặp khó khăn về nhà ở. Đến nay, các địa phương đã triển khai thực hiện và hoàn thành được trên 80% kế hoạch. Số còn lại đang được khẩn trương thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *