Tối qua, Hội chợ Thương mại – Nông nghiệp Vũng Liêm – Vĩnh Long năm 2015 tại huyện Vũng Liêm. Đây là hội chợ do Sở Công thương Vĩnh Long phối hợp với UBND huyện Vũng Liêm tố chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *