Sáng nay (01/07), Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long tổ chức hội thảo về "Đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu xã hội". Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh đã đến dự.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long, tiền thân là khoa Đại học tại chức tỉnh Cửu Long, có chức năng và nhiệm vụ chính là giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người học.

Hiện nay, nhà trường đào tạo 9 ngành hệ cao đẳng và 6 ngành hệ trung cấp chuyên nghiệp. Mỗi năm trường có trên 1.700 học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường, bổ sung đáng kể nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh nói riêng và ĐBSCL nói chung.

Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường tìm được việc làm chưa cao; nhiều sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng về trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc.

Tại hội thảo, các đại biểu đề nghị nhà trường cần điều chỉnh kế hoạch đào tạo các ngành nghề theo nhu cầu xã hội đang cần; tăng cường mối liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp; chú trọng thực hành thí nghiệm và đào tạo các kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên. Ngoài ra, cần nâng cao trình độ cho cán bộ giảng dạy; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến khích sự tham gia của tất cả thành phần kinh tế vào công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Một số ý kiến đề nghị nhà trường cần giữ mối liên hệ với sinh viên đã ra trường để có sự hỗ trợ sau đào tạo; kéo dài thời gian thực tập tại cơ sở cho sinh viên trước khi ra trường; đồng thời cam kết chuẩn đầu ra, đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *