Công trình lắp đặt tuyến ống chính giai đoạn 1 thuộc Dự án mở rộng tuyến ống thuộc trạm cấp nước xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tài trợ vừa được nghiệm thu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *