Nằm giữa sông Tiền và sông Cổ Chiên, phía bên trong lại có nhiều sông rạch nhỏ nên 4 xã cù lao huyện Long Hồ có nguy cơ sạt lở và ngập nước rất cao trong mùa mưa, lũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *