Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều hoạt động tiếp sức giúp hội viên khởi nghiệp. Nhiều ý tưởng mới, mô hình hay của chị em phụ nữ cũng đã hình thành, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *