Ban chỉ đạo Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tỉnh Vĩnh Long vừa có cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp và làm việc với đoàn khảo sát, thẩm định của Trung ương về việc công nhận “Thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *