Từ đầu tháng 3 đến nay, giá lúa gạo trong nước liên tục giảm mạnh. Trong thời gian này, Vĩnh Long có trên 10.000 ha lúa đông xuân đang thu hoạch. Hầu hết những nông dân thu hoạch lúa vào thời điểm này không chỉ bị ảnh hưởng giá cả xuống thấp mà việc tiêu thụ cũng rất khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *