Chính thức trở thành thành viên  chính thức của tổ chức thương mại thế giới ( WTO) là sự kiện quan trọng để nước ta hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên,  cùng với những thời cơ  – điều kiện để phát triển thì doanh nghiệp cũng đối mặt với nhiều thách thức mà để vượt qua phải có nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *