Đoàn giám sát do ông Lê Quang Trung, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở công thương và Chi cục quản lý thị trường tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *