Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề năm 2017, hôm nay, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP giai đoạn 2011 – 2016 trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *