Trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gọi tắt là PCI, năm 2013, ĐBSCL có 3 tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng cả nước, gồm: Kiên Giang, Đồng Tháp và Bến Tre.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *