Với sự chủ động, tích cực và khẩn trương, đến nay Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho khai mạc đại hội. Đây cũng là Đảng bộ cuối cùng của tỉnh tổ chức đại hội Đảng cấp trên cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *