Sáng nay, Đài PTTH Vĩnh Long phối hợp với Hội Khuyến học, Phòng Lao động- thương binh và xã hội thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân tổ chức trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng cho các  em học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh người dân tộc và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *