Năm nay, lũ về sớm, vừa là tín hiệu lạc quan, song cũng đặt ra nhiều thách thức cho các tỉnh trong vùng, nhất là các tỉnh đầu nguồn như khu vực Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *