Ngày 10/11, các đại biểu HĐND 3 cấp đã đến tiếp xúc với cử tri các huyện Trà Ôn, Mang Thít. Tại các cuộc tiếp xúc này, cử tri đã đóng góp nhiều vấn đề mà các ngành, địa phương cần quan tâm trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *