Vĩnh Long hiện có trên 240.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm hơn 23% dân số; trong đó có hơn 3.500 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trên 23.000 em sống trong các hộ gia đình nghèo, cận nghèo. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *