Sở công thương tỉnh Vĩnh Long vừa công bố quyết định của UBND tỉnh phê duyệt " Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *