Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn Tp. Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *