Trong những ngày qua  Phòng cảnh sát PCCC cứu hộ – cứu nạn,  đã tiến hành kiểm tra việc  thực thi các quy định trong đảm bảo an toàn PCCC tại một số doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực may gia công trên địa bàn tỉnh .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *