Để góp phần thực hiện tốt chương trình cơ giới hóa và hạn chế thất thoát trong sản xuất nông nghiệp, nhiều nông dân trong tỉnh được vay vốn mua máy nông nghiệp có hỗ trợ lãi suất và phát huy hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *