Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm  2015, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít tiếp tục tập trung nâng chất các tiêu chí đã đạt, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *