Tình trạng buôn bán, họp chợ tự phát lấn chiếm lề đường trên địa bàn huyện Long Hồ cũng có chiều hướng gia tăng, không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *