Sáng nay, đoàn công tác của Ban chỉ đạo TƯ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 3 (khóa 10) do đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Nội chính TƯ làm trưởng đoàn, đến làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *