Một thông tin vui được UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 9 khai mạc sáng nay là sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã trở lại tăng trưởng dương sau khi tăng trưởng âm gần 3% hồi cuối năm vừa qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *