Xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm 2015. Từ đó đến nay, địa  phương đã có nhiều cố gắng trong việc nâng chất các tiêu chí đã đạt. Thế  nhưng, đối với tiêu chí thủy lợi hiện vẫn chưa đảm bảo như mục tiêu đề ra. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *