Sáng nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho các cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  chủ trì hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *