Sau 3 ngày , Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã hoàn thành việc khảo sát  tình hình ứng phó với hạn hán- xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu tại các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn và Mang Thít  . 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *