Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đến giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 tại Cục Thuế tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *