Từ đầu năm đến nay tổng lượt khách du lịch đến tỉnh Vĩnh Long đạt trên 600.000 lượt khách, đạt 50% kế hoạch năm và tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *