Sáng nay, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức tọa đàm lịch sử “40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Tiểu đoàn 1”. Đây là đơn vị thuộc Trung đoàn 890, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *