Nằm giữa trung tâm thành phố, chợ đêm phường 1, thành phố Vĩnh Long là một trong những địa điểm mua sắm thu hút rất đông du khách. Thế nhưng, chợ đêm thời gian qua còn tồn tại một số bất cập, cần sớm được chấn chỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *