Để góp phần thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng nâng cao giá trị , hiệu quả và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020, hiện nay Chi cục thủy sản tỉnh đang tập trung thực hiện 4 giải pháp tái cơ cấu nghề nuôi thủy sản theo hướng nâng cao chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *