UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định công nhận 10 sự kiện tiêu biểu nổi bật năm 2017 của tỉnh Vĩnh Long. Đây là những sự kiện trên nhiều lĩnh vực Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đáng chú ý diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *